4. JAK ZOSTAĆ KIEROWCĄ UBER, BOLT, OPTI TAXI, CLICK TAXI LUB FREE NOW?

Aby pracować jako kierowca musisz posiadać:

  • taksometr z ważnym świadectwem legalizacji;
  • lub aplikację mobilną służącą do przyjmowania kursów na podstawie ceny umownej na przykład Uber, Bolt, Free-Now, Click Taxi, Opti Taxi
  • ważne badania lekarskie i psychologiczne (brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy taxi);
  • zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 30 dni;
  • zdjęcie do identyfikatora;
  • wykonać badanie techniczne dodatkowe “TAXI” ( przed badaniem technicznym pojazd musi być odpowiednio oznakowany, zgodnie z wymogami obowiązującymi na terenie gminy);
  • w dowodzie rejestracyjnym samochodu wpisać adnotację “TAXI”.